Orta-Yüksek Gerilim

 YER ALTI KABLOSU ALT YAPI VE KABLO ÇEKİMİ PLANI
Yer altı boru şebekesi mevcut olan güzergâhlardaki onaylı kablo uygulama projeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır. Yeni inşa edilen yer altı güzergâhının tamamlanmasını müteakip revize etmiş uygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır. Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri, kablo göz planı," s" payları ve standart kablo uzunlukları dikkate alınır.Projede gösterilen ek noktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz.
Kablo çekiminde;

Çekme kuvveti, sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir.
Çekme kuvveti; kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımına eşittir. Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızına bağlıdır. Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyi azaltıcı maddeler kullanılır.
Kablo çekimi sabit hızla yapılmalı, çekme, işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir.
Kablo, -15c'nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir
Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır.
.Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir
Kablo çekme işlemi, kablo çekme vinci kullanılarak yapılır.
Çekme halatının tespit mekanizması sabit olmalı ve çekme halatı menholdeki boru ile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir. Halat keskin kenarlardan geçmemeli, makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır.
Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir.
Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır.
Vinç üzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır. Yazıcı, uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarak gösterir. Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetine verilir.

KABLO EKLERİ

Orta Gerilim Kablo ekleri Isı Büzüşmeli ve Soğuk Büzüşmeli olarak üretilir. Özel formüle edilmiş malzemelerle, elektriksel zorlamalara ve doğa şartlarına dayanıklı olarak imal edilen, Soğuk büzüşmeli orta gerilim ekleri kullanıcılara standartların gerektirdiğinden daha üstün özellikler sunar. Tek parçalı yapıya sahip olup, kolay montaj yapılabilir. Herhangi bir özel alet ve alev gerektirmez. Ek gövdesi geniş uygulama aralığına sahiptir değişik kablo kesitlerinde ve değişik konektörlerle kullanılabilmektedir. Eklerin elektriksel performansı uluslararası standartların gerektirdiğinden daha üstündür. Ancak ekonomik olmadıklarından ülkemizde Isı Büzüşmeli Kablo ekleri tercih edilmektedir.

KABLO KOPUKLUĞU BULMA YÖNTEMİ

Kablonun her iki ucu bağlı bulunduğu şalter yada sigorta grubundan sökülür. Kabloya irtibatlı herhangi bir alıcı bulunmamalıdır. Kablonun damarları her hangi bir yere değmeyecek şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Bu aşamadan sonra test yapılabilir.

BETON KÖŞK TRAFO MERKEZİ

Beton köşk,betondan yapılmış şehir içi,mahalle,mahalle abone kapasitesine göre sayısı artırıla bilen, belirli noktalara elektrik dağıtımı için kurulmuş,içinde trafo barındıran odadır.Güvenlik açısından diğer açıkta olan veya metalden yapılma köşlerden daha çok tercih edilmektedir.Beton köşkün maliteyi diğerlerine nazaran yüksek olduğundan,diğer köşklerde tercih edile bilmektedir.Beton köşk 10 ila 25 MVA'e kadar olan yükleri beslemekte kullanılmaktadır.Kurulumu teferruatlı ama her zaman düzen sağlayan bir uygulamadır.

Sayfamızı Paylaşın